CO2 er den kemiske formel for kultveilte eller kuldioxid, og er i naturlige mængder helt ufarligt, da det hele tiden bliver brugt som byggesten i naturen, hvor jordens planter via fotosyntesen optager og omdanner CO2. De optager altså CO2 for at kunne vokse.

Men da klodens beplantning siden industrialiseringen er blevet mindre, sker der en overproduktion af CO2, hvor planter simpelthen ikke kan nå at optage alt den CO2, vi mennesker producerer. Dette overskud af CO2 lægger sig som et lag i vores atmosfære og holder på jordens varme, hvilket kaldes drivhuseffekten og resulterer i den globale opvarmning.

Diverse kraftværker placeret rundt omkring i Danmark laver strøm via turbiner, der bliver drevet ved afbrænding af fossile brændstoffer som olie, gas og kul. Det betyder at langt størstedelen af den energi, der kommer ud til forbrugerne via vores forsyningsnet, bliver fremstillet ved stor udledning af CO2. Det vil vi gerne opfordre alle til at gøre noget ved – uanset om det er via investering i vindmøller, vandkraft eller solcelleanlæg.

Solcelleanlæg sparer derfor direkte natur for forbrænding, der udleder CO2 fra fossile brændstoffer, og hver gang man producerer 1000 kWh med sit anlæg, sparer man naturen for udledning af ca. 550 kg CO2.

F.eks. vil et mindre erhvervsanlæg på 25 kWp, der producerer ca. 22.500 kWh pr. år således spare miljøet for 12,4 tons CO2 årligt og sammenlagt i anlæggets levetid minimum 350 tons. Dette kan gøres lidt mere håndgribeligt i kraft af, at det svarer til at kører i 6 personbiler om året, plante i alt 719 træer eller flyve fra Aarhus til New York 10,3 gange…tur/retur !!

 

[content_boxes]

[content_box]
trinfortrin

Trin for trin

[/content_box]

[content_box]
beregninger

Beregning

[/content_box]

[content_box]
co2

CO2

[/content_box]

[content_box]
vedligeholdelse

Vedligeholdelse

[/content_box]
[/content_boxes]