Der bruges cookies på megavol.com til forskellige formål

  • CMS systemet bruger cookies af kort og lang varighed til at gemme brugerindstillinger.
  • Måling af trafik til og fra websiden, for at kunne tilpasse vores sider bedst muligt til brugerne.
  • Tredjepart cookies fra sociale medier, som ligge udenfor Megavols kontrol.

Klimaportalen

Klimaportalen og relaterede produkter benytter sig ikke af cookies til fremvisning eller hentning af relevante data.

Ejeroplysninger

Megavol A/S
Vester Alle 8A
DK-8000 Aarhus

Telefon: +45 42 70 60 10
Email: info@megavol.com
CVR-nr.: 35207120

Hvad er cookies

Cookies er en teknik, der efterhånden har eksisteret i 20 år som en integreret del af forskellige browsere. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes lokalt på brugerens computer i browserens cache på samme måde som f.eks. websidens billeder gemmes i en periode i browseren. Websiden lægger ikke personlige oplysninger i cookies og den kan ikke indeholde virus.

Hvad bruges cookies til på megavol.com

CMS systemet som kører Megavol.com benytter en kort cookie, som kun varer mens du har websiden åben. Dertil skrives en lang cookie med en varighed på 1 år

Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Cookies bruges til at føre statistik over antallet af brugere og kan indeholde oplysninger om køn, alder, geografiske data og informationer om brugerens interesser kan blive lagret for at tilpasse annoncering og indhold.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sociale medier

Megavol.com benytter forskellige widgets for sociale netværk: Facebook, Google+, LinkIn og Twitter til deling og anbefaling af tekst og billedmateriale. Der er mulighed for, at de tjenester sætter deres egne cookies uden for Megavol.com regi.

Brug af personoplysninger

Megavol A/S videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, uden at du giver tilsagn hertil. Indsamling af persondata sker kun i b2b sammenhænge som projektering, tilbudsgivning o.lign. samt personoplysninger der relevante for virksomhedens drift. Vi gemmer ikke persondata i cookies.

Kontakt vedr. personoplysninger

Ønsker du at få kendskab til eller rette de oplysninger, der er registreret hos Megavol, kan du henvende dig via info@megavol.com. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Persondataloven.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Finder du at personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve dem rettet, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

I henhold til at udviklingen af forskellige teknikker benyttet og relateret til internettet er i stadig hurtig udvikling forbeholder Megavol sig retten til at ændre politik for behandling af personoplysninger. Hvis der sker væsentlige ændringer, vil der bliver givet besked via websiden.