Spørgsmål og svar

Klik herunder på spørgsmål og få svar.

Kan det stadig betale sig at investere i solcelleanlæg ?

JA. Efter de nye tilskudsregler er kommet i kraft, kan det stadig betale sig. Den såkaldte nettomålerordning er fjernet, men tilskuddet for hver kWh, man sælger til elnettet, er for private hustande samt boligforeninger og andelsboligforeninger blevet forhøjet. Det betyder, at det er blevet endnu mere økonomisk attraktivt for f.eks. boligforeninger at investere i solcelleanlæg.

Er der noget, man skal være ekstra opmærksom på, når man får sat solcelleanlæg op ?

Det eneste, man skal være lidt opmærksom på, er, at der ikke er alt for megen skygge på det tidspunkt af dagen, hvor solen skinner mest. Der må f.eks. ikke være opført en stor skorsten eller anden bygning, som skygger direkte for hele anlægget, lige som man f.eks. heller ikke skal placere anlægget under en masse træer.

Hvorfor står der både kWp og kWh ?

Et solcelleanlægs installerede størrelse angives i kWp (kilo-watt-peak), dvs. den maksimale produktionskapacitet hen over et år fra solpanelerne. Når man fratrækker mindre solrige dage, tab i ledninger og invertere, kommer man frem til det samlede antal kWh (kilo-watt-timer), som anlægget producerer. Det er det tal, man estimerer på nye anlæg, og som løbende kan aflæses på inverteren og elmåleren efter installationen af anlægget.

Hvad sker der med den strøm, man ikke selv bruger ?

Virksomheder sælger strømmen for 60 øre/kWh og private samt boligforeninger sælger den til 1,1 kr. pr. kWh. Jeres solcelleanlæg er koblet til forsyningsnettet, og staten har fastsat denne tarif således, at jeres overproduktion – dvs., når der er lysindfald og anlægget producerer strøm, hvor I ikke forbruger det hele – helt automatisk bliver solgt og fratrukket på jeres elregning.

Er min bygning velegnet til et solcelleanlæg, mit tag vender ikke direkte mod syd ?

Ja, solcelleanlægget kan stadig sagtens have en effektiv produktion af strøm. Flere ting spiller ind i produktionen, men selv om taget ikke har den helt perfekte retning eller hældning, mister man ofte ikke mere end 10% af solens stråler.

Hvordan forsikres anlægget ?

I nogle tilfælde er et solcelleanlæg dækket af forsikringen på bygningen, men man skal kontakte sit forsikringsselskab og høre, hvordan man er dækket. Solcelleanlæg er stadig forholdsvis nyt i forsikringsbranchen, og der er delte meninger om, hvad de koster at forsikre, så man bør kontakte forskellige forsikringsselskaber.

Hvad nu hvis solpanelerne eller inverteren går i stykker ?

Både solpaneler og invertere er hos Megavol heldigvis i top kvalitet, så det sker meget sjældent. Der er 10 års produktgaranti på panelerne og 5 års garanti på inverterne fra producentens side. Hvis uheldet skulle være ude så kontakt os og lad os være behjælpelige.

Skal vores solcelleanlæg godkendes ?

De invertere, der bliver sat på anlægget for at lave panelernes jævnstrøm om til vekselstrøm, som kan bruges i stikkontakten, skal være godkendte af energinet.dk, hvilket alle vores invertere naturligvis er. Vi har endnu ikke oplevet nogen restriktioner, men man skal naturligvis sikre sig, om der ikke foreligger bestemmelser angående solcelleanlæg i områdets lokalplaner. Dette hjælper Megavol naturligvis med.

Hvor stor en belastning giver solcelleanlægget på mit tag ?

Vores solpaneler vejer ca. 11 kg/m2, så den ekstra vægt skal taget naturligvis kunne holde til. Denne vægt er dog normalt ikke noget problem, da et tag er dimensioneret til at kunne holde til en langt højere snebelastning. Vi foretager naturligvis de nødvendige ingeniørberegninger, og giver fuldstændig garanti for, at der ikke er det mindste problem med at lægge solpaneler på taget.

Mit tag trænger måske til at blive skiftet, betyder det noget ?

Ja. Solcelleanlægget kan holde i langt over 25 år, så det er vigtigt, at man overvejer om taget skal skiftes først. Det er dog ofte en god idé at bede Megavol om at sørge for dette samtidig med opsætning af solcelleanlægget, da der kan spares mange penge i den forbindelse.

Hvem og hvad skal jeg kontakte i forbindelse med opsætning af mit nye solcelleanlæg ?

I princippet skal du blot kontakte Megavol. Vi sørger for tilmelding til det lokale elselskab samt energinet.dk, således at man får betaling for sin overproduktion af strøm. Vi skal sammen finde ud af, om solcelleanlæg f.eks. er nævnt i lokalplaner, og elselskabet skal sikre sig, om jeres elmåler skal skiftes. Men alt dette informerer vi om og hjælper med, så der absolut ingen problemer opstår.